Film dán kính SANGETSU


Side Gradation Series

Side Gradation Series

Kích thước: 1250mmx30m

Xem ngay
Series Film ngoài trời

Series Film ngoài trời

Kích thước: 970mmx30m/ 1250mmx30m

Xem ngay
Matte - Frost Series

Matte - Frost Series

Kích thước: 970mmx30m/ 1250mmx30m

Xem ngay
GF-711

GF-711

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-717

GF-717

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-716

GF-716

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-713

GF-713

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-114

GF-114

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-113

GF-113

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-112

GF-112

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay
GF-111

GF-111

Film dán kính Nhật Bản - Thương hiệu Sangetsu - Khổ: 0.97m

Xem ngay