Thảm Miếng Trải Sàn Sangetsu NT Series


NT-470 - NT-640 Series

NT-470 - NT-640 Series

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-920 - NT-140 - NT-490 Series

NT-920 - NT-140 - NT-490 Series

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-1200 Series

NT-1200 Series

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50cm - 25x100cm

Xem ngay
NT-1350 Series

NT-1350 Series

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-1000 - NT-1100 Series

NT-1000 - NT-1100 Series

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 61x61 cm hoặc 50x50cm

Xem ngay
NT-8100 Series - Chambray Accent Plank

NT-8100 Series - Chambray Accent Plank

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 25x100 cm

Xem ngay
NT-8000 Series - Chambray Plank

NT-8000 Series - Chambray Plank

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 25x100 cm

Xem ngay
NT-790H Series - Overtime

NT-790H Series - Overtime

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-870H Series - Woven

NT-870H Series - Woven

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-880H Series -  Misty II

NT-880H Series - Misty II

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-820H Series - Glorus

NT-820H Series - Glorus

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay
NT-830 Series - Grand grain

NT-830 Series - Grand grain

Thương hiệu: Sangetsu Nhật Bản - Kích thước: 50x50 cm

Xem ngay